شرکت امنیتی اسپارا، کسب‌وکاری مستقل و متمرکز در حوزه امنیت، باهدف شناسایی حملات و نفوذ سایبری در کمترین زمان و ارتقای سطح امنیتی سازمان‌ها، به همراه جمعی از بهترین متخصصین امنیت سایبری کشور، در تمامی حوزه‌های اطلاعاتی اعم از زیرساخت، تولید و عملیات، فعالیت می‌کند. 

Back

Front-end Developer

Tehran
Share This Job
Expert
Experienced

Responsibility

  • Develop web application panel.
  • Design and develop application structure and components.
  • Determining the structure and design of web pages.
  • Developing features to enhance the user experience.
  • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs

Requirements

  • Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript.
  • Strong experience working with Vue Js or React.
  • Understanding of fundamental design principles.
  • Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
  • Experience with responsive and adaptive design.